Claudicatio intermittens

Claudicatio Intermittens is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden.

Patiënten met claudicatio intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Deze pijn is het gevolg van te weinig zuurstof in de betreffende spieren door vernauwing van één of meer bloedvaten.

Patiënten kunnen zoveel pijn hebben dat zij moeten stoppen met lopen. Na enige minuten rust kunnen zij het lopen weer hervatten. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af waardoor het algemene dagelijkse functioneren wordt beperkt en een sociaal isolement dreigt.

De behandeling van CI bestaat uit risicomanagement ( mondelinge uitleg en medicamenteus) en looptraining. Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie effectiever is dan een eenmalig loopadvies.

Eind 2010 is het Claudicationet opgericht. Middels Claudicationet wordt een landelijk netwerk voor gesuperviseerde looptherapie opgezet. In maart 2012 is begonnen met een netwerk in onze regio. In dit netwerk is een multidisciplinair team actief: vaatchirurgen, nurse practitioner en fysiotherapeuten werken samen. Onze praktijk is aangesloten bij dit netwerk. Uw behandelend fysiotherapeut is geschoold om deze looptraining te geven.

U krijgt bij ons intensieve looptraining conform de standaard Claudicatio Intermittens van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF ). Verder besteden we aandacht aan de verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Voor nadere informatie kunt u vragen naar
Helma Heemskerk

Verdere informatie kunt u vinden op Claudicationet, waar u ook een gespecialiseerd fysiotherapeut (ons bijvoorbeeld) kunt opzoeken.

aed-aanwezig