McKenzie therapie

Rug- en nekklachten zijn veel voorkomende klachten die zeer vervelend kunnen zijn. Daar komt bij dat het niet ongewoon is dat de oorzaak van deze klachten vaak moeilijk te achterhalen is.

Voor ongeveer 90% van de rug- en nekklachten kan geen oorzaak gevonden worden. De McKenzie-methode richt zich vooral op deze zgn. “a-specifieke rug- en nekklachten”.

Hoe gaat het?

Eerst krijgt u een uitgebreid vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Aan de hand daarvan stellen wij een programma van oefeningen op dat specifiek gericht is op het verhelpen van uw klachten. Deze oefeningen vragen weinig tijd en kunnen thuis, op het werk of op vakantie worden uitgevoerd.

Naast de oefeningen beschikken wij over voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen die u helpen bij de thuisoefeningen.

Bij de behandelingen maken wij tevens gebruik van mobilisatietechnieken. De oefeningen kunt u onafhankelijk van ons doen en als dat in de toekomst nodig mocht zijn zelf hervatten.

Wij hebben een samenwerkingsverband met McKenzie-klinieken in de Benelux waarop wij bij bijzondere problemen kunnen terugvallen. Daardoor is steeds de meest recente kennis over de McKenzie-therapie aanwezig.

Heeft u vragen? Vraag naar Rick de Jong