Reuma

Een belangrijke groep chronisch zieken wordt gevormd door patiënten met een reumatische aandoening.

De afgelopen jaren is er een project geweest “Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een regionaal, transmuraal netwerk ten behoeve van de reumatologie”. Dit project heet “Fyranet” Hieraan neemt onze praktijk deel. Het project heeft geleid tot het instellen van een permanent netwerk: Het ReumaNet Leiden, waarin een goede samenwerking wordt nagestreefd tussen fysiotherapeuten, reumatologen en andere zorgverleners, binnen en buiten het ziekenhuis. Het netwerk organiseert regelmatig seminars voor zorgverleners om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut op het gebied van de reumazorg met specifieke deskundigheid? Een fysiotherapeut die samenwerkt met verschillende zorgverleners en organisaties op het gebied van de reumazorg?

Onze praktijk kan het u bieden.