Voor mantelzorgers

Mensen blijven langer thuis wonen, krijgen minder hulp. Hulp moet vaak uit de directe omgeving komen, van mantelzorgers zoals u.

Veel mantelzorgers hebben geen ervaring met verzorgen of verplegen. U doet wat u kan, en dan nog een beetje meer.

Maar wat, als het uit bed halen nou net iets makkelijker zou gaan. En hoe moet iemand nu precies achter een rollator lopen, geeft u wel de juiste instructies?

Kan iemand u helpen om makkelijker te kunnen helpen, bijvoorbeeld door de juiste instructies te geven?

Kan degene die u verzorgt misschien met wat oefeningen van de fysiotherapeut zelf weer wat sterker worden of wat beter gaan lopen?

Hebt u als mantelzorger dit soort vragen? Kunnen wij uw taak verlichten?

Wij, als fysiotherapeuten, zijn opgeleid om deze vragen te beantwoorden. Wij kunnen zien hoeveel mogelijkheden iemand nog heeft, welke mogelijkheden uit te breiden zijn, maar weten ook hoe je het beste met een rollator loopt. Welke instructies je kan geven die echt werken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij hebben in onze praktijk een ruime ervaring bij de behandeling en begeleiding van thuiswonende bejaarden.

Mensen blijven langer thuis maar kunnen daar wel de professionele begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Wij kunnen u als mantelzorger daarbij de ondersteuning bieden die u nodig hebt om uw taak goed uit te voeren. We kunnen met eenvoudige oefeningen proberen om iemand beter te laten lopen, sterker te worden.

Komen wij ook aan huis?

Ja, als een verwijzer het nodig vindt dat een patiënt aan huis wordt behandeld, dan doen we dat graag.

Hoe gaat het in zijn werk?

U overlegt met de huisarts als u denkt dat er mogelijk winst te behalen is met fysiotherapie bij de verzorging. De huisarts schrijft een verwijzing voor de verzekeraar wanneer die het daar mee eens is.

Dan belt u ons, we maken een afspraak, zo nodig bij de verzorgde thuis, en brengen gezamenlijk het probleem in kaart. Dan gaan we samen aan het werk om een oplossing te zoeken. Soms bestaat dat uit een aantal tips en instructies om bijvoorbeeld het opstaan of het lopen eenvoudiger te maken. Of er kan een hulpmiddel komen dat het leven weer wat makkelijker maakt.

In andere gevallen, bijvoorbeeld bij een oefentraject, duurt het langer. En soms kunnen we u alleen maar vertellen: u doet alles goed, het gaat gewoon niet beter.

Hoe werkt de verzekering?

De zorgverzekeraar betaalt fysiotherapie alleen als er een goede aanvullende zorgverzekering is afgesloten. Anders zijn de kosten (of een deel daarvan) voor de patiënt zelf. Als er een chronische indicatie is, dan wordt er na de 20e behandeling vanuit de basisverzekering betaald. Zorgt u voor een goede aanvullende verzekering?

Wij kunnen via het internet alle verzekeringsgegevens nagaan en informeren u hierover. U komt niet voor onvoorziene kosten.

Hebt u vragen?

U kunt ons altijd even bellen. Als we de telefoon niet kunnen opnemen spreekt u het antwoordapparaat in, en dan bellen wij u terug en bespreken wij uw vraag.