Directe toegang

Tot 01-01-2006 mocht een fysiotherapeut u alleen behandelen op verwijzing van een arts. De arts besliste dus of u een aandoening had waar een fysiotherapeut hulp bij kon bieden. De arts kon dus ook besluiten dat u geen fysiotherapie nodig heeft, of dat er mogelijk een andere oorzaak achter de klachten lag.

Deze situatie deed geen recht aan het opleidingsniveau van de fysiotherapeut en het onderscheidingsvermogen van de patiënt en is daarom verdwenen. Vanaf 01-01-2006 kunt u zich direct melden bij een fysiotherapeut als u dat nodig acht.

 Kan ik mij dan zomaar melden?

Ja dat kan. U belt op voor een afspraak en kunt heel snel en zonder verwijsbriefje terecht.OefenzaalHiervoor was er een verandering in de wet nodig. Daarom is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Daaruit bleek, dat de meeste mensen heel goed in staat zijn om zelf te beslissen of ze direct naar de fysiotherapeut kunnen of beter eerst even langs de huisarts gaan.

Fysiotherapeuten hebben in hun opleiding geleerd hoe de aandoeningen waar zij in gespecialiseerd zijn eruit zien en verlopen.

Bij een afwijkend beeld of een afwijkend verloop adviseert de fysiotherapeut u (terug) naar de huisarts te gaan.

Bovendien hebben alle fysiotherapeuten die direct toegankelijk zijn in 2005 een cursus gevolgd waarin nog eens, meestal ten overvloede, de mogelijke problemen doorgenomen zijn. We zijn dus goed voorbereid.

Wanneer vertrouwt een fysiotherapeut het niet?

Als een ziektebeeld of een aandoening er niet zo uitziet als wij dat kennen, of als het verloop niet gaat zoals we dat meestal zien, dan verwijzen we u naar de huisarts.

Als er tijdens de intake, tijdens het onderzoek of tijdens de behandeling zogenaamde rode vlaggen zijn, dan adviseren we u naar de huisarts te gaan. Wij stellen daarbij geen diagnose, maar constateren slechts dat er iets mogelijk niet in de haak is.

De juiste diagnose kan immers een aandoening zijn die helemaal niet bij een fysiotherapeut hoort en ook niet herkend wordt door een fysiotherapeut. Wij zien alleen dat er iets mogelijk niet-pluis is.

Als u zelf al twijfelt dan gaat u eerst naar de huisarts.

Wat is een rode vlag?

Een rode vlag is een signaal dat er iets mis zou kunnen zijn. Dat hoeft dus niet, maar het zou kunnen. Hier een overzicht van de rode vlaggen.

Natuurlijk nemen we geen risico omdat we het tenslotte over uw gezondheid hebben. Een rode vlag is bijvoorbeeld heftige pijn na een val; er kan iets gebroken zijn en dat moet eerst uitgesloten of bevestigd zijn. Of iemand met schouderklachten die zonder te lijnen zomaar 5 kg afviel in een paar weken.

Wat gaat er anders als u direct bij ons komt?

OefenmatjesNatuurlijk ziet het intake-gesprek er iets anders uit dan normaal.
We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en screenen kort of er geen contra-indicaties zijn.

Daarna vindt het bekende fysiotherapeutische onderzoek plaats.

Zowel in de screening als tijdens het onderzoek kunnen we tot de slotsom komen dat een huisarts geraadpleegd zou moeten worden. Daarnaast bekijken we of fysiotherapie in dit geval zinvol zou zijn.

We informeren en adviseren u en hopen dat u onze adviezen volgt.

We hebben uw toestemming nodig om de huisarts op de hoogte te brengen, maar in een normale vertrouwensrelatie zal dat zelden verschil van inzicht opleveren.

Volgens de regels en met uw instemming zenden we binnen 48 uur na de screening een rapport van die screening naar uw huisarts. Hij of zij zal dus, als zorgcoördinator, altijd op de hoogte zijn.

Wat is precies het voordeel van die directe toegankelijkheid?

U kan heel snel bij de specialist in beweging terecht. U kunt dus ook heel snel gebruik maken van onze adviezen en beginnen met het herstel.

Hoe gaan de verzekeringen hiermee om?

De meeste verzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid op dezelfde manier als de normale, door de arts verwezen therapie.

Voorwaarde is dan wel, dat we staan ingeschreven in het BIG-register en in het Centrale Kwaliteitsregister van het KNGF en ons houden aan de richtlijnen.

Natuurlijk voldoen alle therapeuten in onze praktijk aan die voorwaarden.

Een andere volkomen logische voorwaarde die alle verzekeraars stellen, is, dat er wel een verwijzing van een arts nodig is als het gaat om ‘ een aandoening die voorkomt op de chronische lijst. Het is in ieders belang dat de arts in zo’n geval u geadviseerd heeft.