Telefoon: 071-30 11 948
E-mail: info@fysiowarmond.nl

Rode vlaggen

Als een van de onderstaande verschijnselen zich voordoet en onverklaarbaar is, dan doet u er het beste aan eerst bij de huisarts langs te gaan.

Screening op rode vlaggen acute (sport-) letsels

 • Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma
 • Belasten is niet mogelijk ( asdrukpijn ) enige tijd na het trauma
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio hoofd

 • Hoofdpijn na (recent) trauma
 • Hoofdpijn in combinatie met systeemziekte zoals reuma
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Plotseling begin hoofdpijn
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Focale neurologische tekenen en symptomen
 • Begin hoofdpijn > 50e levensjaar
 • Verandering in mentale gesteldheid zoals: geheugenstoornissen, verwardheid, bewustzijnsdaling, slaperigheid, verhoogde prikkelbaarheid
 • Toegenomen frequentie en/of intensiteit van hoofdpijn
 • Uitvalsverschijnselen en/of uitgebreide neurologische verschijnselen
 • Retro-orbitale hoofdpijn, misselijkheid en braken en visuele verschijnselen zoals blinde vlekken, dubbelzien, wazig zien


Rode vlaggen regio nek

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio schouder

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Screening op rode vlaggen regio elleboog

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio pols-hand

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio twk-thorax

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio lage rug

 • Eerste episode met LRP jonger dan 20 jr. of ouder dan 50 jr.
 • Significant trauma
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Maligne aandoeningen in voorgeschiedenis
 • Koorts
 • Deformiteiten (bv. lumbale kyfose, afwijkende stand)
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Intraveneuze toediening van medicijnen
 • Progressie niet-mechanische pijn, dus pijn die niet afhankelijk is van een houding of beweging
 • Pijn die ’s nachts blijft of zelfs erger wordt
 • Aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie, grote stijfheid
 • Patiënt voelt zich ziek en onwel
 • Incontinentie voor faeces en/of urine
 • Rijbroekanaesthesie, geen gevoel in binnenbeengebied
 • Bilaterale uitvalsverschijnselen in benen, spierzwakte
 • Ernstig beperkt gangbeeld, afwijkend looppatroon


Rode vlaggen regio bekken-heup

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio knie

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen regio enkel-voet

 • (Recent) trauma
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen


Rode vlaggen medische fitness-cardiorevalidatie

 • Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren?
 • Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning?
 • Heeft u de laatste 4 weken pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke inspanning uitvoerde?
 • Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?
 • Heeft u een bot- of gewrichtsprobleem dat kan toenemen door het uitvoeren van fysieke inspanning?
 • Schrijft uw arts op dit moment medicijnen voor in verband met uw bloeddruk of een hartprobleem?
 • Bent u op de hoogte van een andere reden waardoor u geen fysieke inspanning zou mogen uitvoeren?
Niet zeker of uw rode vlag er tussen staat?