Telefoon: 071-30 11 948
E-mail: info@fysiowarmond.nl

Claudicatio intermittens

Claudicatio Intermittens is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten met claudicatio intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen en/of staan. Het word daarom ook wel “Etalage benen” genoemd.

Wat is Claudicatio Intermittens?

Zoals hier boven beschreven is Claudicatio intermittens een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Patienten ervaren een pijn of hebben kramp in hun kuiten, billen of bovenbeenspieren. Deze pijn is het gevolg van te weinig zuurstof in de betreffende spieren door vernauwing van één of meer bloedvaten.

Patiënten kunnen zoveel pijn hebben dat zij moeten stoppen met lopen. Na enige minuten rust kunnen zij het lopen weer hervatten. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af waardoor het algemene dagelijkse functioneren wordt beperkt en een sociaal isolement dreigt.

Hoe wij u helpen

De behandeling van CI bestaat uit risicomanagement ( mondelinge uitleg en medicamenteus) en looptraining. Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie effectiever is dan een eenmalig loopadvies.

U krijgt bij ons intensieve looptraining conform de standaard Claudicatio Intermittens van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF ). Verder besteden we aandacht aan de verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Uw behandelend fysiotherapeut is geschoold om deze looptraining te geven.

ClaudicatioNet

Eind 2010 is het ClaudicatioNet opgericht. Middels ClaudicatioNet wordt een landelijk netwerk voor gesuperviseerde looptherapie opgezet.

In maart 2012 is begonnen met een netwerk in onze regio. In dit netwerk is een multidisciplinair team actief: vaatchirurgen, nurse practitioner en fysiotherapeuten werken samen. Onze praktijk is aangesloten bij dit netwerk.

Verdere informatie kunt u vinden op Claudicationet, waar u, naast ons, ook andere gespecialiseerde fysiotherapeuten kunt opzoeken.

Voor nadere informatie kunt u vragen naar: Helma Heemskerk

Blijf niet rondlopen met jouw klachten!