Directe toegang

Kan ik mij dan zomaar melden?

Ja dat kan. U belt op voor een afspraak en kunt heel snel en zonder verwijsbriefje terecht.

Fysiotherapeuten hebben in hun opleiding geleerd hoe de aandoeningen waar zij in gespecialiseerd zijn eruit zien en verlopen.

Bij een afwijkend beeld of een afwijkend verloop adviseert de fysiotherapeut u (terug) naar de huisarts te gaan

 

Als u zelf al twijfelt dan gaat u eerst naar de huisarts.

Wat is een rode vlag?

Een rode vlag is een signaal dat er iets mis zou kunnen zijn. Dat hoeft dus niet, maar het zou kunnen. Hier een overzicht van de rode vlaggen.

 

Wat gaat er anders als u direct bij ons komt?

Natuurlijk ziet het intake-gesprek er iets anders uit dan normaal.
We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en screenen kort of er geen contra-indicaties zijn.

Daarna vindt het bekende fysiotherapeutische onderzoek plaats.

Zowel in de screening als tijdens het onderzoek kunnen we tot de slotsom komen dat een huisarts geraadpleegd zou moeten worden. Daarnaast bekijken we of fysiotherapie in dit geval zinvol zou zijn.

We informeren en adviseren u en hopen dat u onze adviezen volgt.

We hebben uw toestemming nodig om de huisarts op de hoogte te brengen, maar in een normale vertrouwensrelatie zal dat zelden verschil van inzicht opleveren.

Volgens de regels en met uw instemming zenden we binnen 48 uur na de screening een rapport van die screening naar uw huisarts. Hij of zij zal dus, als zorgcoördinator, altijd op de hoogte zijn.

Wat is precies het voordeel van die directe toegankelijkheid?

U kan heel snel bij de specialist in beweging terecht. U kunt dus ook heel snel gebruik maken van onze adviezen en beginnen met het herstel.

Hoe gaan de verzekeringen hiermee om?

De meeste verzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid op dezelfde manier als de normale, door de arts verwezen therapie.

Voorwaarde is dan wel, dat we staan ingeschreven in het BIG-register en in het Centrale Kwaliteitsregister van het KNGF en ons houden aan de richtlijnen.

Natuurlijk voldoen alle therapeuten in onze praktijk aan die voorwaarden.

Een andere volkomen logische voorwaarde die alle verzekeraars stellen, is, dat er wel een verwijzing van een arts nodig is als het gaat om ‘ een aandoening die voorkomt op de chronische lijst. Het is in ieders belang dat de arts in zo’n geval u geadviseerd heeft.