Telefoon: 071-30 11 948
E-mail: info@fysiowarmond.nl

Kwaliteit

Wanneer u opzoek gaat naar een fysiotherapeut wilt u natuurlijk wel verzekerd zijn van een goede kwaliteit. Het gaat hier immers om uw lijf, en dus begrijpen wij dit volkomen.

Daarom is onze praktijk ook erg gericht op het leveren van de juiste kwaliteitseisen en laten we dit graag helder en transparant aan u zien.

Ons kwaliteitsbeleid

Alle fysiotherapeuten zijn gediplomeerd, BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Centrale Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

We werken volgens de richtlijnen van het KNGF, waar mogelijk volgens de nieuwste onderzoeken en hebben protocollen voor bepaalde aandoeningen.

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Onze praktijk hanteert rechten en plichten zoals vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Rechten en plichten van de patiënt zijn volgens Modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF.

Klanttevredenheids-
onderzoek via MediQuest

Omdat we erg benieuwd zijn naar uw ervaringen vragen we u bij intake om uw e-mailadres en om uw toestemming voor het toesturen van een klanttevredenheidsonderzoek.

U kunt daar uw ervaringen met onze praktijk anoniem kwijt. We stellen het op prijs als u deelneemt aan dat onderzoek, omdat uw mening telt! U ziet of ervaart misschien weer dingen waar wij van kunnen leren.

Heeft u nog vragen omtrent ons kwaliteitsbeleid?