Beweegprogramma’s

Beweegprogramma’s zijn op maat gemaakte trainingstrajecten bij bepaalde (chronische) aandoeningen of bij blessures. Uit onderzoek is gebleken dat bij een heleboel chronische aandoeningen training veel voordelen heeft; de conditie en kracht verbeteren, de kwaliteit van leven neemt toe, het ziekte verzuim neemt af en het aantal ziekenhuisopnames vermindert. Bovendien kunt u zelf actief werken aan uw eigen gezondheid.

Eerst komt een intake en onderzoek waarbij de gezondheidsproblemen, uw beperkingen en mogelijkheden maar ook uw wensen in kaart worden gebracht.

Dan volgt een individueel behandelplan dat naadloos aansluit op uw mogelijkheden op dat moment en dat moet gaan leiden tot het afgesproken doel.

Wij hebben speciale opleidingen gevolgd om u te begeleiden bij uw revalidatie. Daarbij werken we met protocollen om optimaal te behandelen. U houdt uw vorderingen bij waardoor u onmiddellijk inzicht hebt in uw prestaties.

Natuurlijk kunt u ons ook vragen stellen en kunnen we u veel voorlichting geven over uw probleem.

COPD, longactivering

COPD is een verzamelnaam voor Chronische Obstructieve Longziekten. Chronische bronchitis en longemfyseem zijn de belangrijkste aandoeningen die tot de COPD worden gerekend. Ook als u een longaandoening heeft, of JUIST als u een longaandoening heeft, is het belangrijk om uw conditie en kracht op peil te brengen. Lees meer

Hartafwijkingen, chronisch hartfalen

Als u hartfalen heeft, door een infarct, door een lekkende klep, door ritmestoornissen, hoge bloeddruk of een hartspierziekte dan neemt in veel gevallen de pompkracht van uw hart af. Als deze diagnose is gesteld dan heeft u honderd vragen. Bovendien weet u niet waar u goed aan doet, hoeveel u kan en mag bewegen. Bij inspanning wordt u kortademig of u kan niet meer traplopen. U krijgt het advies te gaan trainen. Wij helpen u door middel van een gericht trainingsprogramma toch meer uithoudingsvermogen en meer kracht te krijgen. U weet dan ook beter tot hoever u kan gaan. Lees meer

Training na oncologische behandelingen

Oncologische fysiotherapie is fysiotherapie voor kankerpatiënten.Tijdens of na de behandeling van kanker kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de kanker maar ook van de behandeling, zoals van de operatie, de chemotherapie of bestralingen.
Daarna zijn veel mensen verzwakt en vermoeid. Wilt u actief werken aan herstel of aan verbetering van de kwaliteit van uw leven? Lees meer

Training bij Perifeer Vaatlijden (Claudicatio Intermittens)

Claudicatio Intermittens is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten met claudicatio intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Deze pijn is het gevolg van te weinig zuurstof in de betreffende spieren door vernauwing van één of meer bloedvaten. Lees meer

Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson wordt bewegen moeilijker. Daardoor bewegen mensen vaak te weinig, ook als dat nog heel goed zou kunnen. Gevolg is dat de conditie afneemt, met alle gevolgen van dien.

Bij specifieke Parkinson-problemen kunnen wij u ook helpen. Lees meer

Training bij Diabetes 2

Diabetes Mellitus type 2 is een ziekte waarbij bewegen een grote invloed kan hebben op gezondheid, medicijngebruik en welbevinden. Als bewegen niet makkelijk gaat, dan kan fysiotherapie met een beweegprogramma heel geschikt zijn voor u. Lees meer