Telefoon: 071-30 11 948
E-mail: info@fysiowarmond.nl

Netwerken

Om de hoge kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen maken we deel uit van een aantal netwerken. Daardoor krijgen we extra scholing, blijven we up to date qua beroepskennis. We houden contact met andere professionals in die specialisatiegebieden, zoals specialisten, verpleegkundigen, en wie nog meer van belang zijn. Zo tonen we aan dat we professioneel up to date zijn.

Rijnland Heup & Knie Netwerk.

Het Heup-Knie netwerk in het Rijnlandzoekenhuis, tegenwoordig Alrijne ziekenhuis. Behandelmethodes, therapieën maar ook mogelijke problemen en complicaties worden doorgenomen. Ook hebben we gestandaardiseerde rapportages waardoor het contact tussen behandelaar en specialist optimaal is.

Fyranet

We maken deel uit van Fyranet, het netwerk voor reumatische aandoeningen. Fyranet legt contact tussen zorgprofessionals omtrent reumatische aandoeningen, en verzorgt scholing en kennisverbetering.

ParkinsonNet

Wij maken deel uit van het ParkinsonNet, dat ook weer zorgt voor betere kennis en vaardigheden op het gebied van Parkinson en Parkinsonismen. Ook worden afspraken gemaakt over de manier van behandelen zodat alle deelnemers op een lijn zitten. Een aantal verzekeraars vergoedt fysiotherapie bij Parkinson alleen bij deelname aan dit netwerk. Bij ons is dat in orde!

ClaudicatioNet

Ook bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen) kunt u bij ons terecht. Ons lidmaatschap van het ClaudicatioNet garandeert alle vakinhoudelijke kennis voor een uitstekende behandeling. Alleen fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk mogen claudicatio behandelen.

CVA-Netwerk

We zijn lid van het CVA-netwerk Zuid-Holland Noord. Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.

 

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. Om de meest optimale zorg te realiseren voor mensen met MS, vormt MS Zorg Nederland regionale multidiscplinaire zorgnetwerken. Door samen te werken met MS Zorg kunnen wij een optimale behandeling en begeleiding bieden voor mensen met MS.

Vindt u dat uw netwerk hier ook tussen moet staan?